JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 7896-14

Fakturabeloppet för en lantmäteriförrättning har ändrats då det inte av domskälen på ett riktigt sätt framgått hur beloppet har beräknats. 

 

Tillhörande dokument