JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 8778-14

Vid en ledningsrättsförrättning har Lantmäteriet för en viss fastighet uppskattat intrångsersättningen för skogsmark schablonmässigt. Mark- och miljööverdomstolen har upphävt underinstansernas avgöranden och återförvisat ersättningsfrågan till Lantmäteriet för en värdering baserad på 2009 års skogsnorm.

 

Tillhörande dokument