JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 10232-14

Föreläggande avseende lagringsutrymme för stallgödsel. Fråga om  ett visst underlag i ett stall uppfyller kraven på att lagringsutrymmet ska vara utformat så att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker.

 

Tillhörande dokument