JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 10442-14

Dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 d § miljöbalken har bevilljats inom ett s.k. LIS-område för bastubyggnad som komplement till konferensanläggning.

Tillhörande dokument