JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 10649-14

Ett villkor om begränsning av luftstötsvåg till följd av sprängning vid täktverksamhet har fått en utformning som innebär oklarheter om vad som gäller vid en eventuell överträdelse.  Mark- och miljööverdomstolen har ansett sig förhindrad att göra ändring. Domen har undanröjts i den delen och målet återförvisats till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning

Tillhörande dokument