JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 10901-14

Strandskyddsdispens för komplementbyggnad. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från underinstanserna, funnit att vare sig den befintliga bebyggelsen eller den byggnad som ersattes kunde sägas ha tagit i anspråk det område som den planerade byggnaden skulle komma att uppföras inom. Ansökan avslogs därför.

 

Tillhörande dokument