JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M11477-14

Strandskydd. Dispens söktes för uppförande av ett enbostadshus och garage. På platsen finns idag mindre fritidshus, härbre och  förråd, vilka skulleersättas. Åtgärden har bedömts minska den allemansrättsliga tillgängligheten på ett sätt som innebär att dispens inte kan meddelas. Inga andra dispensgrunder har förelegat.

 

Tillhörande dokument