JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 11487-14

Dispens från markavvattningsförbud (11 kap. 14 § MB). Vid dispensprövningen ska påverkan på naturvärden bedömas. Denna prövning måste inkludera eventuella konsekvenser vad gäller  påverkan på miljön i ett Natura 2000-område.

Tillhörande dokument