JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 11588-14

Mark- och miljööverdomstolen som instämmer i underinstansernas avväggning mellan olika motstående intressen utökar inte verksamhetsområdets omfattning i mål rörande tillstånd att uppföra vindkraftverk.

Tillhörande dokument