JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 11807-14

Strandskyddsdispens. Länsstyrelsen har fattat motstridiga beslut i ett överprövningsärende och i ett överklagande avseende samma kommunala beslut om strandskyddsdispens. Målet har återförvisats till mark- och miljödomstolen för en samordnad prövning.

Tillhörande dokument