JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 1394-15

Fråga om det finns skäl att förena en strandskyddsdispens med visst villkor. Även fråga om ett av områdena, för vilket det söks dispens från strandskyddet, ligger inom strandskyddat område.

Tillhörande dokument