JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 1416-15

Länsstyrelsen har förelagt ägaren av en vattenanläggning (trumma) att ändra trummans läge för att den inte ska skada enskilda intressen på annan fastighet. Mark- och miljööverdomstolen har upphävt föreläggandet eftersom det fanns skäl att ifrågasätta utgångspunkten för föreläggandet samt nyttan av den förelagda åtgärden i förhållande till det avsedda resultatet. 

Tillhörande dokument