JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 1939-14

Mark- och miljööverdomstolen har medgett en viss höjning av den årliga fiskeavgiften. Det gäller kompensation för fiskskada med anledning av kylvattenintag i Ringhals kärnkraftverk.

Tillhörande dokument