JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 1945-15

Fråga om förbud mot fortsatt drift av vindkraftverk på grund av vingtippshaveri och överskridande av högsta tillåtna bullernivå.

Tillhörande dokument