JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: Svea HR M 2277-15

Strandskyddsdispens. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att hemfridszonen inte omfattar platsen för en planerad bastu 130 meter från huvudbyggnaden. Förutsättningar för dispens saknades.

Tillhörande dokument