JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 2925-15

Va-nämnden har förpliktat ägaren av en fastighet och inte dennes hyresgäst att betala brukningsavgift till kommunen. MÖD har inte ändrat beslutet.

Tillhörande dokument