JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 2942-15

Det är inte möjligt att inom ramen för en ansökan om villkorsändring enligt 24 kap. 8 § miljöbalken bevilja förlängning av ett tidsbegränsat tillstånd, även om tidsbegränsningen formulerats som ett villkor i tillståndet.

Tillhörande dokument