JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 309-15

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt ett föreläggande om att ta bort en byggnad och en anlagd väg inom strandskyddsområde då dispens till åtgärderna saknats.

 

Tillhörande dokument