JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 3356-15

Strandskydd. Strandskyddsdispens krävs för uppförande av vindkraftverk eftersom anläggningen hindrar allmänhetens tillträde.Prövningen kan inte begränsas till att enbart omfatta den del av fundamentet som placerats  inom strandskyddsområde. Särskilda skäl för dispens har saknats.

 

Tillhörande dokument