JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 3812-15

MÖD har funnit att tillsynsmyndighetens föreläggande mot en fastighetsägare att vid vite reparera en bostadslägenhet uppfyller kravet på tydlighet.

Tillhörande dokument