JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 4313-15

Varken privilegiebrev eller en dom från år 1959 har ansetts innefatta en tillståndsprövning av nuvarande vattenverksamhet vid kraftverket i Gisslarbo. Länsstyrelsen har därför ansetts ha fog för att förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd till vattenverksamheten. Även fråga om föreläggandets utformning. 

Tillhörande dokument