JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 4913-14

Att enskilda befraktare har egna tillstånd med viss tillåten mängd gods har inte ansetts hindra en begränsning av godsmängden i det övergripande hamntillståndet.

Tillhörande dokument