JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 5609-14

Vattenmål. Detaljerade bestämmelser i mark- och miljödomstolens dom om kontroll- och referensbrunnar har upphävts då de ansetts kunna få en mer flexibel tillämpning inom ramen för föreskrivet kontrollprogram.

Tillhörande dokument