JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 5666-15

Mark- och miljödomstolen har avvisat en ansökan om täkttillstånd på grund av processhinder (avsaknad av alternativredovisning i miljökonsekvensbeskrivningen). Eftersom en sådan har funnits återförvisas målet för fortsatt handläggning.

Tillhörande dokument