JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 5745-14 och M 5747-14

Mark- och miljööverdomstolen har funnit 1) att ett föreläggande inte behöver ha delgetts en tidigare ägare eller tomträttsinnehavare av en fastighet för att föreläggandet enligt 26 kap. 15 § miljöbalken ska gälla mot en ny ägare, men 2) att anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel av dels föreläggandet, dels det löpande vitet måste ha skett för att så ska bli fallet. 

Tillhörande dokument