JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 6218-14

Sammanfattning: Fråga om underhållsskyldighet för vattenanläggning enligt 11 kap. 17 § miljöbalken. Länsstyrelsen har, med stöd av 11 kap. 17 § miljöbalken,  utfärdat ett föreläggande mot ägaren av en vattenanläggning att ta bort oljebehandlade träkonstruktioner som ingår i vattenanläggningen. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det varit riktigt av länsstyrelsen av förelägga ägaren att vidta underhållsåtgärderna

Tillhörande dokument