JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 6304-14

Fråga om avskrivning efter att sökanden återkallat ansökan om lagligförklaring och tillstånd till vattenverksamhet. Även fråga om rättegångskostnader för statlig myndighet.

Tillhörande dokument