JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 6473-14

Föreläggande om försiktighetsmått vid skjutbana. Mark- och miljööverdomstolen har ansett det motiverat att begränsa
antalet skott och begränsa maximal bullernivå i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd. Även fråga om ramen för prövningen.

 

Tillhörande dokument