JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 6531-15

Att inrätta WC ansluten till sluten tank och att inrätta ett BDT-avlopp har bedömts som två avloppsanordningar som var för sig krävt tillstånd. Nämnden har därför haft rätt att ta ut två miljösanktionsavgifter av fastighetsägaren för att denne inte har sökt tillstånd till anordningarna. 

Tillhörande dokument