JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 6645-15

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt mark- och miljödomstolens inhibitionsbeslut, vilket innebär att länsstyrelsens föreläggande om månatliga bullermätningar av extern konsult gäller omedelbart.

Tillhörande dokument