JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 7001-15

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det för verksamheten vid Osby avloppsreningsverk inte har funnits en sådan fördelning av det organisatoriska ansvaret som uppfyller kraven i 4 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Det har därmed funnits förutsättningar att ta ut miljösanktionsavgift. Mark- och miljödomstolens dom har därför ändrats och länsstyrelsens beslut fastställts.

Tillhörande dokument