JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 7529-14

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt nämndens beslut att förbjuda utsläpp av BDT-vatten från befintlig avloppsanordning (stenkista) och som skäl bl.a. anfört att en stenkista inte kan anses uppfylla dagens krav på rening och omhändertagande av avloppsvatten.

Tillhörande dokument