JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 7616-15

Markavvattning. Trafikverket har ansökt om omprövning av en markavvattningssamfällighet. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att Trafikverket i egenskap av väghållare har rätt att ansöka om omprövning, även om verket inte är deltagare utan får anses vilja bli det.

Tillhörande dokument