JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 7794-14

Ansökan om godkännande i efterhand av brunnsanläggning samt ansökan om tillstånd att ur brunnen ta ut grundvatten för bevattning av jordbruksmark. Grundvattentillgången har ansetts tillräcklig för yrkat uttag och Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att tillstånd kan ges, förutsatt att tillståndet förenas med vissa villkor.

Tillhörande dokument