JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 8398-14

Tillsynsåtgärder gällande miljöfarlig verksamhet har vidtagits mot ett en verksamhet såväl före som efter verksamhetsutövaren försattes i konkurs. Konkursboet har krävts på tillsynsavgifter för tillsynsåtgärder efter konkursutbrottet. Konkursboet har bestritt betalningsskyldighet och gjort gällande att boet abandonerat egendomen med avsikt att denna skulle utgå ur boet eftersom egendomen på sin höjd kunde förväntas inbringa marginella medel. Mark- och miljööverdomstolen finner att boet bör betraktas som verksamhetsutövare (Jfr MÖD 2013:36) och att konkursboet inte kan undgå sitt miljörättsliga ansvar, nämligen att som verksamhetsutövare vara skyldig att betala tillsynsavgifter.

Tillhörande dokument