JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 8521-14

Länsstyrelsens föreläggande mot ägaren av en dammanläggning att ta bort nypågjutna delar av dämmet samt en rörtub har fastställts eftersom dessa åtgärder var utförda utan tillstånd enligt miljöbalken.

Tillhörande dokument