JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 8898-14

Fråga om brukningsavgifter för vatten och avlopp. Hovrätten har i likhet med statens VA-nämnd ansett att fastighetsägaren varit skyldig att betala för brukningsavgifter för vatten och avlopp. VA-nämndens beslut har fastställts.

Tillhörande dokument