JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 9088-14

Frågan i målet avser om nämnden haft fog för att förbjuda användningen av avloppsanläggningen med hänsyn till att anläggningen inte tilltståndsprövats och skyddsavståndet från infiltrationen till grundvatten inte motsvarar det rekommenderade.

Tillhörande dokument