JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 9117-15

Svea hovrätt har fastställt Va-nämndens beslut att avvisa målet eftersom ett anslutningsavtal mellan huvudmannen och fastighetsägaren vilade på privaträttslig grund och det inte heller vid avtalets ingående fanns en avsikt att utvidga verksamhetsområdet.

Tillhörande dokument