JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 919-15

I ett mål om strandskyddsdispens och föreläggande att vidta vissa åtgärder har Mark- och miljööverdomstolen ändrat mark- och miljödomstolens dom endast på så sätt att tiden för när åtgärderna ska utföras har preciserats.

Tillhörande dokument