JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 9447-14

En fritidsfastighet med egen dricksvattenbrunn som saknar anläggning för omhändertagande av bad-, disk- och tvättvatten uppfyller inte de miljö- och hälsoskyddskrav som bör ställas. Mark- och miljööverdomstolen har därför efter överklagande av granne upphävt underinstansernas avgöranden och återförvisat målet till kommunens bygg- och miljönämnd för fortsatt handläggning.

Tillhörande dokument