JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga mål: ÖÄ 10208-14

Fråga om rätt till förlängning av avtal om jordbruksarrende (9 kap. 8 § första st. 3 och 6 jordabalken).

Tillhörande dokument