JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga mål: ÖÄ 7351-14

Hovrätten har delat arrendenämndens bedömning att åberopade jämförelseobjekt ger en mer rättvisande vägledning för bedömningen av arrenderättens värde än den av jordägaren åberopade avkastningsberäkningen. Överklagandet har därmed avslagits och den av arrendenämnden fastställda arrendeavgiften står fast.

Tillhörande dokument