JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1011-15

Fråga om jäv enligt 6 kap. 25 § femte punkten kommunallagen (1991:900) då ledamot av byggnadsnämnden vid tidpunkten för nämndens beslut var styrelseledamot i det kommunala bostadsbolag som ansökt om bygglov.

Tillhörande dokument