JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 10164-14

Positivt förhandsbesked har förenats med visst villkor avseende va-lösning. Fråga om va-möjligheterna är tillräckligt utredda.

Tillhörande dokument