JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1125-15

Efter en lagändring har prövningen av komplementbyggnader begränsats. MÖD har vid denna prövning funnit att byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av förråd ska fastställas.

Tillhörande dokument