JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 11496-14

Målet avser ansökan om positivt förhandsbesked. Fråga var om mark var lämplig för uppförande av två enbostadshus inom område som bl.a. kommit att omfattas av utvidgat strandskydd.

 

Tillhörande dokument