JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1163-15

Uppförande av en ventilationshuv på en innergård har ansetts bygglovspliktig såsom en tillbyggnad. Bygglov har beviljats då uppförandet av ventilationshuven endast innebär en mindre avvikelse från detaljplanen (9 kap. 31 b § plan- och bygglagen).

Tillhörande dokument