JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 11980-14

Fråga om detaljplan fuppfyller kravet på tydlighet och om genomförandet innebär betydande olägenheter för boende i tät stadsbebyggelse pga. skuggning och insyn.

Tillhörande dokument