JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 121-15

Mark- och miljööverdomstolen har vid en sammantagen bedömning funnit att en viss konstruktion är att anse som en mur.

Tillhörande dokument